Krönikor och artiklar om trådlöst

Om trådlöst via 4G, wifi och framtidens trådlösa nät.

Vi publicerar löpande artiklar om trådlöst, kortare, aktuella inlägg hittar du i vår blogg eller i vårt newsroom. Här nedan har vi samlat artiklar vi skrivit som debattartiklar eller tekniska artiklar för olika publikationer.
Artiklar och krönikor:
M2M vs IoT, same, same or different?
M2M och IoT, är det samma sak? Vi reder ut begreppen och förklarar varför IoT och M2M inte är två ord på samma sak.   Läs mer
Maskiner som vill prata skapar mycket data
Maskiner som pratar med varandra skapar stora mängder värdefull data. Bara ett plan som landar kan generera hundratals megabyte av sensordata!   Läs mer
Krönika: LTE vs LTE i nytt blåljusnät
2025 är det dags för pensionering av Rakel i sin nuvarande form. Rakel kommer alltså att sluta sin tjänstgöring redan 15 år efter att nätet färdigställts. Rakel spås ersättas av 4G-teknik inom kort.   Läs mer
LTE450 en historisk uppdatering
Historisk uppgradering, vi var där! Under hösten uppgraderar Net1 sitt nät till LTE450, vi hade förmånen att närvara när Net 1 bytte sin basstation mitt i centrala Stockholm på DN-skrapans översta våningsplan. Läs mer och se vår film från det historiska ögonblicket.   Läs mer
Säkerhet vs surf på tåget [krönika]
Kommunikation vs kommunikation, surf på tåget ställs mot säkerheten på järnvägen. I våras var det tänkt att uteffekten på basstationer runt järnvägsnäten skulle få skruvas på för fullt, idag sänder de alltjämt med strypt effekt. Varför inte införa timeslots för olika intressegrupper?   Läs mer
Smarta hem har en del kvar [krönika]
Smarta hem måste bli smartare för att visionen skall bli verklighet. Inte bara interaktionen med användarna måste bli bättre, det måste också bevisas att det går att spara kostnader på de smarta hemmen.   Läs mer
Mångfald är viktigt [krönika]
Hur är det med kommunikationsjämställdheten egentligen? Alla har inte samma förutsättningar att använda mobilen till vardags och i sitt arbete. När får vi arkitekter som tänker mobiltäckning redan vid ritbordet och någon som står upp för de hjältar som trotsar mobilskugga och fortfarande lever på landsbygden?   Läs mer
Är vi nätnöjda? [debattartikel]
Göran Persson lär ha fört fram att bristande mobiltäckning är en förklaring till SD:s valframgångar. Är det möjligt? Förra året var det många röster som höjdes för dålig mobiltäckning på landsbygden, i år har det varit tystare. Är täckningen bättre, eller har klagomålen bara tystnat?   Läs mer
Varsågodmaster löser täckningen [krönika]
Samhällsmaster skall lösa mobiltäckningen i glesbygd. Genom att stat och kommun upplåter kostnadsfria antennmaster skall operatörer stimuleras att bygga täckning i glesbygd.   Läs mer
Klarar du dig med bastäckning? [krönika]
Mobiltäckningskartorna skall likriktas mellan operatörerna, Konsumentverket, PTS och Telekområdgivarna har tillsammans med operatörerna kommit fram till hur täckning kan presenteras på ett branschgemensamt sätt. Men några saker saknas, en av dem kan vara redovisning av förväntad prestanda.   Läs mer
När masken i mitt kylskåp skickar spam [krönika]
Antalet uppkopplade saker ökar men säkerheten blir eftersatt. För inte så länge sedan avslöjades ett kylskåp som spammare. Förvånansvärt många av de internetanslutna sakerna infekteras med virus, rapporter pekar på att säkerheten i sakerna ligger 10 år efter vanliga datorer.   Läs mer
Dags för fastnätsdebitering i mobilnäten
Abonnemang för mobilt bredband bygger på att alla användare oavsett utbyggnadsgrad betalar samma kostnad för abonnemanget, EDGE kostar samma som 4G. För fasta nät är det tvärt om, här betalar man en kostnad för den hastighet man erbjuds. Är det rimligt?   Läs mer
Nu vill maskinerna också prata
Marknaden för M2M, det vill säga kommunikation mellan maskiner, ökar. Vi har summerat var utvecklingen står idag och hur man kan tänka vid val av kommunikationsvägar. Är blåljusnätet Rakel ett drömnät för M2M eller en säkerhetsrisk? Alla vill väl ha snabb maskin-till-maskin kommunikation, eller?   Läs mer
Operatörernas utlovade täckning granskad
Under sommaren har PTS på regeringens uppdrag testat operatörernas täckningskartor mot verkliga förhållanden. Täckningen den mättes i utkanten av täckningsområdena och skillnaden mellan operatörerna var stor.   Läs mer
Dags att nyansera täckningsdebatten
Vårens debatt om mobilnätens täckningskartor riskerar att bli onyanserad, bland annat på grund av bristande kunskap hos våra politiker. En viktig faktor för en korrekt politisk debatt är rätt bakgrundskunskaper eller i insikt i vad som är vad. Detta har tyvärr saknats i vårens debatt.   Läs mer
Smarta hem kommer på allvar
Smarta hem med tänkande kylskåp och uppkopplade hushållsmaskiner. Uppkopplade saker, det vill säga maskiner, processer och fastigheter, kallat internet of things är ett av de hetaste teknikområdena.   Läs mer
Frekvensdelning äntligen på agendan
Det börjar bli trångt i luften och ökad mobilitet är ett önskemål som tilltar för varje år. Under 2012 har trafiken i mobilnäten ökat med mer än 150%, väl över prognosticerad tillväxt. För att hitta en lösning behöver en del trafik styras över till wifi, men samtidigt kan inte wifi ta hand om all trafik, slutsatsen är att delning av licensfria kanaler måste främjas.   Läs mer
LTE och 4G lämpligt för M2M
3G näten beskrivs ibland som fulla av trafik och fler och fler M2M-företag vänder nu blickarna mot 4G. Vi summerar läget för 4G och M2M hösten 2012 och hur utvecklingen inom konsumentteknik bekräftar att 4G är bra för M2M.   Läs mer
Frekvenser en värdefull naturresurs
Frekvenser är en allt mer eftertraktad naturresurs. Den snabba expansionen av trådlös teknik gör att behovet av frekvenser ökar lavinartat. Vilka frekvenser som kan användas och vad de skall användas till är inte var lands beslut. Vi har tittat närmare på hur naturresursen frekvenser planeras och fördelas.   Läs mer
Frekvensbrist i EU snedvrider marknaden
I EU pågår ett arbete med att hitta fler frekvenser för mobilt bredband. I Sverige har vi nyligen tagit del av utedningen av den Digitala Agendan för Sverige. I bägge dessa initiativ finns omfattande planer för att frigöra frekvenser för mobiloperatörer, däremot saknas det initiativ för att utöka de fria frekvensbanden som behövs för att bygga trådlösa nätverk utan licens.   Läs mer
Dags för digital agenda för industrin?
Under 2011 har Digitala agendor för Sverige och EU tagits fram. En förutsättning för Sveriges industri är att vi skapar bra kommunikationsförutsättningar för en hög automationsgrad.   Läs mer
Trådlösa sensorer -ett hett område
Ett av hetaste teknikområdena: sensorer. Analysföretaget Gartner identifierar Internet of Things som ett betydande tillväxtområde för de kommande tre åren. Sensorer kopplade till det utökade internet, The Internet of Things, är en av de intressanta områdena. Men hur integrerar vi snabbast den nya tekniken och sensorerna i det som definieras som framtidens internet?   Läs mer
Mobilnäten behöver avlastning
En utveckling vi ser inom den trådlösa branschen är wifi-roaming, det vill säga att kunna bygga trådlösa nätverk med roaming mellan basstationer som i mobilnäten. Dessutom kan denna teknik användas för avlastning av mobilt bredband i 3G- och 4G-nät då operatören kan använda wifi för att avlasta datatrafiken.   Läs mer
Säkerhet i M2M och WSN nät
WEP kryptering har klara brister i säkerheten och går att avlyssna, men många trådlösa sensornätverk eller lokala M2M nätverk använder samma frekvenser. Hur får man dem säkra ur såväl ett data- som driftsperspektiv? Hur sker frekvensplanering för verkstadsgolvet och hur ställer man sig till att säkerhetstänkande i M2M-systemen ofta är en moment 22 situation.   Läs mer
Standard för smarta hem
Smarta hem med effektiv styrning av värme och el måste stimuleras för att minska landets strömförbrukning. Idag finns dock ingen standard för trådlösa sensorer och många lösningar kräver omfattande hårdvara. Eller är det så att mer eller mindre varje hem redan har en trådlös infrastruktur för givare och sensorer som är nödvändiga i det smarta hemmet.   Läs mer
5G- framtidens mobilnät
Ett försök att definiera 5G skulle kunna vara "intelligent trådlös teknik som kan sammankoppla världen utan gränser" även om 5G ännu inte är något som öppet diskuteras eller som standardiserats. Vi ger oss i kast att definiera vad 5G kan komma att bli.   Läs mer
Klarar 3G-nätet en kris?
Från myndigheterna finns inga krav på hur länge en strömlös mobiltbasstation skall kunna fungera, inte heller några krav på redundans i näten finns. Vilken beredskap har operatörerna vid en större katastrof, ett längre strömavbrott eller driftstörningar på grund av svårt väder? Vi vände oss till en rad operatörer, endast Telia svarade.   Läs mer
Trådlöst under 00-talet
00-talet inleddes med en rejäl trögstart för trådlöst och en nysprucken Telekombubbla. Men en bransch med stora möjligheter besegras inte så lätt. Sett tillbaka de senaste åren kan vi konstatera att 00-talet är årtiondet när trådlöst kom att etableras som en stark teknik i många olika sammanhang.   Läs mer

Mer information?

Fyll i formuläret nedan med namn, e-post och kanske ett meddelande så hör vi av oss så snart vi kan, tack!

Följ oss: