Trådlös fjärrstyrning via GSM/SMS


Trådlös fjärrstyrning, maximal frihet

Vi har en rad lösningar för trådlös fjärrstyrning och övervakning. Med trådlös fjärrstyrning kan du kontrollera utgångar vid en eller flera punkter, och även få återrapportering från dessa objekt.


Vi har många års erfarenhet av såväl små som stora system baserade SMS och GSM samt radio. Eftersom vi har en stor erfarenhet av automation inom industri och fastighet kan vi även hjälpa dig med frågor som rör anslutning av olika typer av automationssystem.

Fjärrstyr med SMS

I vårt utbud finns ett par attraktiva lösningar för övervakning och fjärrstyrning via GSM och/eller SMS. GSM är en lämplig lösning för såväl fasta som mobila objekt. Via SMS kan man enkelt skicka styrkommandon till olika objekt, spridda över en stor yta om applikationen så kräver.

Trådlös fjärrstyrning via radio

Vi har lösningar för fjärrstyrning och övervakning via radio från SATEL. Produkterna används främst inom VA sektorn, automation, M2M kommunikation och fastighetsautomation.

Fjärrstyrning för SMS och Radio


Jämför våra produkter för SMS-styrning

Utbud fjärrstyrning:

Fjärrstyrning för SMS och GSM Fjärrstyrning GSM/SMS
Fjärrstyrning för SMS och GSM Fjärrstyrning för radio/rf